• סוקולנט משתפל
  • גבעולים ארוכים מכוסים בעלים גליליים מרועפים בצבע ירוק אפרפר
  • פורח באדום בקיץ, הפריחה איננה בולטת
  • צל עם מעט שמש או צל מואר היטב
  • מתאים בעיקר לעציצים גבוהים וסלסילות תלויות
  • השקיה בינונית עד מועטה
  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב ולהגנה מרוחות. העלים שבירים וניתקים עם כל מגע כל.

צורית מורגן

₪15.00Price